Frakta på sjön

Varor eller gods som transporteras med hjälp av fartyg över hav eller insjöar kallas för sjöfrakt. Det är en av de äldsta och mest använda transportmetoderna i världen. Att frakta på sjön är ett bra och kostnadseffektivt sätt att transportera stora volymer gods över långa distanser. I dag står sjöfrakt för mer än 90% av den globala handeln.

Företag som erbjuder sjöfrakt

Fast Forward

Oavsett om du behöver transportera enstaka containrar eller hela fartygslaster, erbjuder Fast Forward skräddarsydda fraktlösningar på sjön med en smidig och effektiv transport till din destination.

Fast Forward

Fraktus

Fraktus erbjuder en skräddarsydd transportlösning med sjöfrakt som passar just dina behov. De tar hand om allt från bokning och dokumentation till spårning och leverans. De har ett brett nätverk av partners och kan därför erbjuda konkurrenskraftiga priser och korta ledtider.

Fraktus

EDS Logistics

EDS Logistics är en pålitlig och kostnadseffektiv partner för sjöfrakt. De har lång erfarenhet av att hantera alla typer av gods och erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta dina specifika behov. Deras globala nätverk säkerställer en smidig och säker transport av dina varor, oavsett destination.

EDS Logistics

Varför är sjöfrakt viktigt?

Den är viktig av flera skäl. Här listar vi några av de främsta fördelarna med den här transportmetoden.

Global handel

Sjöfarten står för ungefär 90% av transporten av alla internationella handelsvaror. Det är den mest kostnadseffektiva metoden för att transportera stora volymer gods på långa distanser. Utan den skulle global handel inte fungera på samma sätt.

Hållbarhet

Jämfört med andra transportmedel, som flygfrakt och vägtransport, är frakten till sjöss generellt sett mer energieffektiv per tonkilometer. Detta innebär att det släpps ut mindre koldioxid per transporterad vara.

Kapacitet

Sjöfartsindustrin har en enorm kapacitet att transportera stora mängder gods. Fartyg kan transportera tusentals containrar eller tonvis bulklast på en enda resa.

Tillgänglighet

Sjöfartsnätet täcker hela världen, vilket gör det möjligt att transportera gods till och från nästan alla platser på jorden.

Infrastruktur

Det krävs inte lika stor infrastruktursatsning som för landburna transportmedel, till exempel som med tågfrakt. Det finns redan ett stort nätverk av hamnar och farleder på plats, vilket gör det till en relativt billig och flexibel transportmetod.

Utmaningar

Samtidigt som det finns många fördelar, finns det också utmaningar förknippade med att frakta till havs:

Miljöpåverkan

Den har en negativ inverkan på havsmiljön, bland annat genom utsläpp av luftföroreningar, oljespill och buller.

Hot mot säkerheten

Lasten är ett attraktivt mål för pirater, vilket kan leda till säkerhetsproblem och ökade kostnader för rederier.

Miljörisker

Sjöfartsolyckor kan orsaka stora skador på miljön och leda till dödsfall.

Regelverk

Det finns många regler för sjöfarten, vilket kan skapa mycket extraarbete för rederierna.